Administreren

Presens
*onvoltooid tegenwoordige tijd
Imperfectum
*onvoltooid
verleden tijd
Perfectum
*voltooid tegenwoordige tijd
ikadministreeradministreerdeheb geadministreerd
jij, je, uadministreertadministreerdehebt geadministreerd
hij, zij, hetadministreertadministreerdeheeft geadministreerd
wijadministrerenadministreerdenhebben geadministreerd
jullieadministrerenadministreerdenhebben geadministreerd
zij, zeadministrerenadministreerdenhebben geadministreerd