Liegen

Presens
*onvoltooid tegenwoordige tijd
Imperfectum
*onvoltooid
verleden tijd
Perfectum
*voltooid tegenwoordige tijd
ikliegloogheb gelogen
jij, je, uliegtlooghebt gelogen
hij, zij, hetliegtloogheeft gelogen
wijliegenlogenhebben gelogen
jullieliegenlogenhebben gelogen
zij, zeliegenlogenhebben gelogen