Ontstaan

Presens
*onvoltooid tegenwoordige tijd
Imperfectum
*onvoltooid
verleden tijd
Perfectum
*voltooid tegenwoordige tijd
ikontstaontstondben ontstaan
jij, je, uontstaatontstondbent ontstaan
hij, zij, hetontstaatontstondis ontstaan
wijontstaanontstondenzijn ontstaan
jullieontstaanontstondenzijn ontstaan
zij, zeontstaanontstondenzijn ontstaan