Vervallen

Presens
*onvoltooid tegenwoordige tijd
Imperfectum
*onvoltooid
verleden tijd
Perfectum
*voltooid tegenwoordige tijd
ikvervalvervielben vervallen
jij, je, uvervaltvervielbent vervallen
hij, zij, hetvervaltvervielis vervallen
wijvervallenvervielenzijn vervallen
jullievervallenvervielenzijn vervallen
zij, zevervallenvervielenzijn vervallen