Versjouwen

Presens
*onvoltooid tegenwoordige tijd
Imperfectum
*onvoltooid
verleden tijd
Perfectum
*voltooid tegenwoordige tijd
ikversjouwversjouwdeheb versjouwd
jij, je, uversjouwtversjouwdehebt versjouwd
hij, zij, hetversjouwtversjouwdeheeft versjouwd
wijversjouwenversjouwdenhebben versjouwd
jullieversjouwenversjouwdenhebben versjouwd
zij, zeversjouwenversjouwdenhebben versjouwd